Golden Field - CNG Cylinders Producing in Armenia

Վիդեոարխիվ
 • Պատրաստի արտադրանք • Արտադրություն • Կտրում • Տաքացում և հատակի գլոցում • Հատակի վերջնական ձևավորում • Վզիկի մեխանիկական մշակում պարուրակահանմամբ • Ջերմամշակում (մխում) • Ջերմամշակում (արձակում) • Հիդրավլիկ փորձարկում • Կոտորակաշիթային մշակում • Ներկում • Ստուգում