Golden Field - CNG Cylinders Producing in Armenia

Փորձարկում
Փորձարկում

1. Տվյալ հալվածքից ստացված խողովակների յուրաքանչյուր խմբաքանակի համար կատարվում է մետաղի քիմիական բաղադրության հետազոտում գործարանային լաբարատորիայում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` անկախ լաբորատորիայում:

2. Յուրաքանչյուր բալոն ենթարկվում է հիդրոփորձարկման աշխատանքայինից 1,5 անգամ ավել ճնշումով:

3. Յուրաքանչյուր բալոն ենթարկվում է պնեվմոփորձարկման ըստ հերմետիկության ստուգման նպատակով:

4. Յուրաքանչյուր խմբաքանակից մեկ բալոն ենթարկվում է ըստ դիմացկունության(ռեսուրսային) ցիկլային(20 000 անգամ) փորձարկման, այնուհետև` փորձարկման ըստ քայքայման:

5. Յուրաքանչյուր խմբաքանակից մեկ բալոն ենթարկվում է փորձարկման ըստ քայքայման:

6. Յուրաքանչյուր խմբաքանակից մեկ բալոնի առանձին նմուշներ ենթարկվում են մեխանիկական փորձարկման` ըստ խզման, ծռման և հարվածային ճկունության: