Golden Field - CNG Cylinders Producing in Armenia

Որակի հսկում
Արտադրանքի որակի հսկում

1. Խողովակների ստուգում համաձայն որակի հավաստագրի և ստանդարտների պահանջների:

2. Նախապատրաստվածքի երկրաչափական պարամետրերի ստուգում, մեխանիկական և գլանման թերությունների բացահայտման նպատակով:

3. Գլոցման օպերացիայի կանոնավոր հսկողություն` կատարվում է դիտարկմամբ, պարպերաբար ախտորոշիչի միջոցով, իսկ պատահական ընտրությամբ` գլոցված մասի կտրվածքը` մետաղագրաֆիկական հետազոտմամբ:

4. Վզիկի երկրաչափական պարամետրերի կանոնավոր դիտարկում և ստուգում:

5. Անցքի պարուրակի մշտական և պարտադիր ստուգում պարուրակային տրամաչափերի միջոցով:

6. Բալոնների կարծրության կանոնավոր ստուգում կարծրաչափով:

7. Նշագրման պարամետրերի և որակի ստուգում արտաքին դիտարկմամբ:

8. Բալոնի ներսի և արտաքին մակերևույթի ստուգում զննմամբ` մակերևույթների մաքրման որակը և թերությունները բացահայտելու նպատաով:

9. Փաթեթավորման որակի ստուգում` կատարվում է զննումով: