Golden Field - CNG Cylinders Producing in Armenia

گاز طبیعی بعنوان سوخت خودرو

گاز طبیعی بعلت ارزان و از لحاظ زیست محیطی پاکیزه بودن، بعنوان سوخت خودرو جایگاه
بیشتری را در جهان پیدا می کند. گاز طبیعی فشرده، متان فشرده تا 200 اتمسفر می باشد. مزایای
تعویض ناپذیر گاز طبیعی، عدد بالای اکتان که 105 تا 110 می باشد (عدد اکتان در مرغوب ترین
،بنزین 98 است)، حداکثر احتراق و ارزان بودن می باشد (اگر بهای گاز مایع به بهای نفت بستگی دارد
ولی بهای گاز طبیعی فقط از دولت بستگی دارد). خیلی از متخصصان آنرا سوخت خودرو در قرن 21
می نامند. در صورت استفاده از گاز طبیعی، طول عمر موتور ماشین حدود 2 برابر افزایش می یابد که
:به خاطر ویژگی های ذیل گاز طبیعی است

احتراق مساوی .
عدد بالای اکتان .
گازهای سمی کم .
استهلاک موتور 35 الی 45 درصد کاهش می یابد .
طول عمر روغن 30 الی 40 درصد افزایش می یابد .
کار موتور نسبت به سوخت بنزین نرم تر و متناسب می شود و سر و صدای آن 20 الی 30 دسی بل کاهش می یابد .
.به طور کل طول عمر موتور 1.5 الی 2 برابر افزایش می یابد .

برخی از متخصصین معتقدند که امنیت خودروی گازسوز، 2.5 برابر خودروی بنزینی است (حد
نصاب داخلی افروختگی گاز طبیعی فشرده 5 درصد می باشد و در صورت بروز سانحه، گاز طبیعی
که 1.6 برابر از هوا سبک تر است، بلافاصله رو به بالا می رود. به لطف استحکام کپسولها، فرسایش
،کپسولها عملاً بعید می باشد و در صورت فرسایش نیز، کپسولها صرفاً ترک می خورند، باز می شوند
.(به ترکش ها مبدل نمی شوند و گاز بلافاصله خارج می شود
در کشورهای پیشرفته صنعتی حدود 40 الی 50 درصد آلاینده های جوی را ضایعات خودروها
تشکیل می دهند. این رقم در کلان شهرها حتی می تواند به 80 الی 90 درصد هم برسد (بطور مثال در
.(مسکو به میزان 87 درصد می باشد

در آمریکا میانگین زیان سالانه ضایعات سمی یک خودرو بنزینی یا گازوئیلی حدود 120 دلار می
باشد. در صورت گازسوز شدن، این زیان حدود 25 درصد کاهش می یابد. اما اگر بر روی خودرو
.مهارکننده کاتالیتیک نیز نصب شود، زیان زیست محیطی حدود 2 برابر کاهش می یابد

در طی احتراق گاز طبیعی، عمدتاً گاز اسید کربنیک و بخار آب بوجود می آید. در ضمن گاز اسید
کربنیک مذکور 1.22 برابر کمتر از حالت بنزینی و 1.34 برابر کمتر از حالت گازوئیلی است. کلاً
گازهای سمی منتشره 1.5 برابر کمتر از حالت بنزینی می باشند و مواد سمی چون سرب، گوگرد و
.سایر ترکیبات وجود ندارند

در صورت استفاده گسترده از گاز طبیعی بعنوان سوخت خودرو، "اثر گلخانه ای" جو بطور قابل
.توجه و بنظر برخی از محققان تا میزان 20 درصد کاهش خواهد یافت

تشریح خصوصیات زیست محیطی سوختهای موتوری
(%)ترکیب نسبی اجزا سمی گازهای محترق در موتورهای درون سوز