Golden Field - CNG Cylinders Producing in Armenia

Պատրաստման տեխնոլոգիա
Բարձր ճնշման բալոնների (սեղմված բնական գազի) պատրաստում (արտադրություն) տաք գլանված անկար խողովակներից

Հիմնական տեխնոլոգիական օպերացիաները

1. Խողովակներից, տրված չափերով նախապատրաստվածքների կտրում(սղոցում):

2. Նախապատրաստվածքի ծայրի տաքացում և գլոցում:

3. Նախապատրաստվածքի ծայրի տաքացում և գլոցում(վզիկով բալոնների դեպքում վզիկի առաջացում):

4. Վզիկի` ըստ չափի կտրում(վզիկով բալոնների դեպքում):

5. Անցքի գայլիկոնում և պարուրակահանում:

6. Բալոնների ջերմամշակում:

7. Բալոնների ներքին և արտաքին մակերևույթների մաքրում:

8. Հիդրոփորձարկում ըստ ամրության:

9. Պնևմոփորձարկում ըստ հերմետիկության:

10. Կշռում և նշագրում:

11. Ներկում:

12. Փաթեթավորում և պահեստավորում: