Golden Field - CNG Cylinders Producing in Armenia

Գյուտեր
Բալոնների արտադրության գլոցման մեքենայի արտոնագիրՄտավոր սեփականության միջազգային բյուրոն սեպտեմբերի 19-ին հրապարակել է “Բալոնների պատրաստման սարքի” (գլոցման մեքենա ԳՄ 200-400) հայտը իր կայքէջում.
href="http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013134795&recNum=1&docAn=AM2013000002&queryString=ALLNAMES:(Gabrielyan%20Mekhak)&maxRec=1: